فارسی

درباره این پروژه

تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های پناهندگی بر اساس تغییر مذهب به مسیحیت بسیار دشوار است و مشکلاتی برای تصمیم‌گیرندگان، متقاضیان، وکلا، مترجمان و کشیشان مسئول در بر دارد.

این تحقیق با هدف شناسایی مشکلات خاص موجود در روند پناهندگی بر اساس تغییر مذهب انجام شده است. نتیجه این تحقیق در نشریات دانشگاهی منتشر خواهد شد و بهترین روش برای بهبود این فرآیند را نشان خواهد داد.

رضایت

این امر منجر به انتشار نشریات دانشگاهی و یک سند بهترین روش برای بهبود این فرآیند خواهد شد. این تحقیقات شامل مشاهدات در دادگاه‌های مربوط به فرآیند پناهندگی اساس تغییر مذهب، مصاحبه با پناهجویان، وکلا، کشیش‌ها، مترجمان و قضات؛ و مشارکت با تأملات علمی (“مشاهده مشارکت‌کننده”) که در کلیساهایی که سابقه تغییر مذهب در آن وجود دارد، است.

کلیه فعالیت‌ها طبق دستورالعمل‌های دقیق اخلاقی انجام می‌شود. رضایت آگاهانه کلیه شرکت‌کنندگان در این مطالعه مهم است. اگر مایل به شرکت در این تحقیق نیستید، لطفاً اینجانب (قاضی / وکیل) را در اسرع وقت مطلع سازید.

حفاظت اطلاعات

مشاهدات و داده‌های موجود در مصاحبه به‌طور مطمئن ذخیره می‌شوند و کلیه داده‌های قابل شناسایی پس از سه سال حذف می‌شوند. برای جلوگیری از شناسایی، کلیه نام‌ها و اطلاعات شخصی در یادداشت‌ها و نشریات تغییر می‌یابند.

کناره‌گیری از مشارکت

شما می‌توانید در هر لحظه با تماس با من از طریق lena.rose@csls.ox.ac.uk و یا صحبت حضوری از مشارکت خود انصراف دهید.

%d bloggers like this: